Пристапност - IntoKildare

Стратешки приоритет 4: Зајакнување на поврзаноста и пристапноста на дестинацијата

Акција 15: Поттикнување на усвојувањето на принципите на универзален дизајн

Усвојувањето на принципите на универзален дизајн (т.е. правење туристички атракции, сместување и услуги достапни за сите) ќе овозможи поширока група на луѓе да уживаат во нивното искуство од туризмот во Килдер. Ова ги вклучува младите, старите и оние со различни способности. Новите и постоечките туристички бизниси ќе бидат охрабрени да усвојат принципи на универзален дизајн и дизајн погодна за возраста во развојот и работењето на нивните бизниси.

 

Инто Килдер ќе соработува со мрежата за пристап на округот Килдер и Советот на округот Килдер за да ги поттикне туристичките бизниси да усвојат принципи на универзален дизајн.